Konkurz – keď strácame kontrolu nad svojimi financiami.

Konkurzné konanie je časť súdneho procesu, ktoré rieši finančný úpadok fyzických alebo právnických osôb. Konkurz teda môže vyhlásiť spoločnosť alebo aj fyzická osoba. Vyhlasuje ho v prípade, že sa zadlží natoľko, že už nie je schopná svoje podlžnosti splácať. Odborne sa to nazýva platobná neschopnosť. Spoločnosť platobne neschopná nedokáže aspoň dva svoje záväzky voči veriteľovi splatiť najmenej 30 dní po lehote splatnosti. Spoločnosť napríklad nedokáže zaplatiť faktúry pre svojich dodávateľov. Preto je nutné, aby podala návrh na svoj konkurz. Tak isto v prípade, že daná firma je dlhodobejšie v mínuse a niekoľkí veritelia čakajú na vyplatenie bez ohľadu na lehotu splatnosti, nastáva predlženie a vedie to ku konkurzu. Konkurz alebo osobný bankrot môže vyhlásiť aj fyzická osoba. Ak má niekto množstvo úverov, pôžičiek a iných dlhov, ktoré nie je schopný splácať, osobný bankrot je jedným z riešení takejto situácie.

Bankrot

Ako sa postupuje pri vyhlasovaní konkurzu? Pri spoločnostiach ho vyhlasuje buď niekto z vedenia, likvidátor alebo zákonný zástupca do 30 dní odvtedy, ako nastalo predlženie. Je potrebné podať žiadosť na začatie konkurzného konania na okresný súd v danom kraji. K žiadosti sa prikladá doklad, že spoločnosť je v bankrote a doklad o zaplatení preddavku uhrádzajúce výdavky predbežného správcu.

Pravo

Na základe výsledku súdneho konania sa súdom určí správca konkurznej podstaty, ktorý bude následne spravovať majetok spoločnosti. Ten rieši všetky aktivity v jej mene, ktoré vedú k ukončeniu činnosti – rozpredanie majetku s cieľom získať financie na splatenie podlžností, ukončenie pracovných pomerov. V prípade, že predaný majetok dostatočne pokryje záväzky, spoločnosť môže taktiež ďalej pokračovať vo svojej činnosti. Konkurz nevedie iba k definitívnemu zrušeniu spoločnosti. Každopádne, či už pri osobnom lebo firemnom bankrote je určite ľahšie, ak vás podporí niekto, kto pozná pravidlá celého procesu. Obráťte sa preto s otázkami ohľadne konkurzu Lglegal právnickú firmu. Dlhoročné skúsenosti v právnickej oblasti vám pomôžu vyjsť z každého súdneho procesu s čistým štítom.

Pozor na diéty, ktoré narušia vašu rovnováhu!

 V živote má žena veľa priorít, ale určite si mnohé z nich takisto kladú otázku, ako pritom všetkom zostať fit či ako byť krásna a štíhla. V takomto prípade už určite skúsili minimálne jednu, dve diéty. A je dosť možné, že nepriniesli požadovaný účinok alebo ak áno, tak žiaľ krátkodobý.

Je to však prirodzené. Hlavne v prípade, ak sa zameriavame na diétu, ktorá je v odpore s nami. Teda v odpore s tým, ako funguje konkrétne náš metabolizmus, naše telo a s tým, aké sú naše stravovacie návyky či dokonca náš životný štýl.

rajčiny špagety, varecha

Človek nemusí byť študent medicíny a doktor aby vedel, že pri takejto diéte dlho nevydržíme. To by však nebol hlavný kameň úrazu ako skôr fakt, že ak s danou diétou skončíme, berieme to tak, že na zdravom a vyváženom stravovaní už nezáleží. Hodili sme flintu do žita a možno začneme konzumovať viac stravy, než by bolo potrebné.

  • Problém je teda v mnohých prípadoch v nerovnováhe. Ale konkrétne v tom, že sme túto prirodzene zdravú rovnováhu stratili v dôsledku skúšania rôznych drastických či nelogických diét.

Každý človek a jeho telo ako aj myseľ má prirodzene svoju vyváženosť a konkrétne potreby. Oba faktory nám jasne dávajú najavo, aká strava nám robí dobre, čo nám chutí, aké živiny potrebujeme a aké nám chýbajú a takisto aká porcia je pre nás zdravá.

tekvice, hlad

Rozdiel je v tom, že niektorí ľudia túto vyváženosť stratili alebo prestali nadobro počúvať svoje telo. Nechali sa ovplyvniť mnohými inými faktormi a štýlom stravovania, ktorý ich rovnováhu narušil. Výsledkom preto veľakrát býva strastiplná a žiaľ neúspešná snaha schudnúť.

  • Cieľom každého by však malo byť dosiahnuť štíhlu postavu prirodzene a to tým, že najskôr musíme spoznať konkrétne seba a to, aká životospráva je zdravá a najefektívnejšia práve nás.

Musíme brať totiž na vedomia fakt, že každý človek môže mať iný metabolizmus, rozdielne dlhoročné stravovacie návyky a rozdielny životný štýl.