Frakovanie- pre a proti

Princíp frakovania je celkom jednoduchý- v podzemných vrstvách sa vytvorí tlak ktorý vytlačí zemný plyn. Funguje to takto: najprv sa uskutoční vertikálny vrt do potrebnej hĺbky, obvykle zhruba 2000 metrov pod zem. Keďže pritom prechádza aj zásobami podzemnej vody, musí byť trubica kvalitne zapuzdrená. Potom sa vrt otočí o 90 stupňov a začne sa vŕtať horizontálne (hoci je frakovanie známe už od 40. rokov minulého storočia, táto metóda sa vyvinula len nedávno. Potom sa v potrubí narobia diery a pod vysokým tlakom sa do horniny vstrekne zmes vody, piesku a chemických látok ktorá narobí v hornine pukliny a cez ne začne unikať zemný plyn hore rúrou. Nakoniec sa odstráni odpadová voda z frakovania. Tento spôsob získavania suroviny sa začal po celom svete rýchlo rozširovať a získal aj mnoho odporcov (frakovanie zakázala napríklad Česká republika kvôli obavám o zásoby pitnej vody). Poďme sa teda pozrieť na riziká a výhody tejto metódy:

zemní plyn

·        Klady:
·        V podzemných vrstvách sa nachádzajú ohromné zásoby nevyužitého zemného plynu, ktorý sa takto dá využiť
·        Vytvorenie veľkého počtu pracovných miest. Len v USA sa ich takto uvoľnilo až 725000. Napríklad aj v našej krajine by to pomohlo problému s nezamestnanosťou.
·        Asi najväčšou samozrejmosťou je kladný dopad na ekonomiku krajín v ktorých sa frakovanie začne realizovať.

negativa

·        Zápory:
·        Najväčším je možné znečistenie pitnej vody. Do tej môžu uniknúť látky používané pri frakovaní alebo priamo zemný plyn, čo by znamenalo obrovský problém. Spoločnosti ktoré ho prevádzkujú však tvrdia že toto riziko je minimálne.
·        Odpadová voda z frakovania môže spôsobiť znečistenie prostredia aj na povrchu. Produkuje sa jej totižto obrovské množstvo (napríklad v USA to bolo v roku 2012 až 1300 miliárd litrov!), takisto môže nastať znečistenie vzduchu.
·        Klimatické zmeny. To je asi najpravdepodobnejšia hrozba, keďže sa ľudia budú menej venovať nachádzaniu obnoviteľných zdrojov.
·        Poslednou hrozbou sú údajne zemetrasenia. Podľa expertov by však len šlo o úplne drobné otrasy.