Mýty viažuce sa ku psom

  • Ak má pes studený ňufák nie je chorý. Toto je asi najčastejší mýt s ktorým sa stretávam takmer denno-denne. Jediný spoľahlivý spôsob ako zistiť či je pes zdravý je, bohužiaľ, psíkmi neobľúbené meranie teploty v ritnom otvore. To, či má pes studený a vlhký ňufák záleží napríklad od toho, či si ho práve olízal alebo či mu naň nesvietilo slnko. Psi si tiež radi oblizujú ňufák a papuľku keď cítia niečo dobré. Vždy je potrebné sa na psíka pozrieť ako na celok.

labrador.jpg

  • Pes ktorý šteká, nehryzie. Koľko ľudí už na túto poveru doplatilo! Je pravda, že psíky vedia štekať dvojako. Jeden typ štekania je z radosti kedy sa celé telo psa točí, váš štvornohý kamarát skáče okolo vás, točí sa v kruhu. Existuje však aj útočné štekanie kedy psy ukazujú celý chrup, majú stiahnuté uši dozadu i celú tvár zmrštenú. Väčšinou pritom stoja alebo demonštratívne pochodujú. Predtým ako psíka pohladkáte, spýtajte sa jeho majiteľa.
  • Pes, ktorý žerie surové mäso je agresívny. Nikdy nebolo dokázané, že by surová strava psa „zdivočela“. Na takúto premenu by bolo treba stovky rokov evolúcie pretože pôvodné pudy väčšiny plemien sú zdomácnením veľmi potlačené. Pes, ktorý žerie granule sa môže pri nesprávnom vedení stať rovnako nebezpečným ako pes odchovaný na mäse.

retrívr.jpg

  • Môj pes sa hanbí. Psi, ktorých videá kolujú na internete sú vlastne chudáci. Ide tu o nedorozumenie, strácame sa v preklade. Psi na videách používajú tzv. konejšivé signály, teda také, ktorými sa dorozumievajú medzi sebou a vyjadrujú niečo ako „nechcem ti ublížiť, vyhnime sa hádke, vyriešme to v kľude“. Je to preto, že cítia páničkov hnev alebo boli po príchode človeka trestané. Nie je to však tak, že by si uvedomovali, že sú trestaní za niečo konkrétne. Pes má iné zmýšľanie ako človek, dokáže rozmýšľať len v rámci kratších časových úsekov. Ak práve ciká na posteľ nemyslí na to, že keď príde pán domov čaká ho trest. Trest si spojí s majiteľovým príchodom a preto je nutné, aby sme psa trestali priamo v okamihu, kedy nežiadúcu činnosť vykonáva.