Náročnosť pri zakladaní firmy a riešenie

Začať ako samostatne zárobková osoba, živnostník, alebo rozbehnúť obchody so svojou založenou firmou, to sú dobré ambície, a obzvlášť by sa ich mali držať najmä tí, ktorí už majú premyslený biznis plán, ktorý by v nejakom konkrétnom odvetví mohol začať pekne fungovať a prinášať zisky.

Dobre premyslený plán je síce základ všetkého, na druhej strane ale reálne ešte vôbec nič neznamená. Najmä z hľadiska, ak takýto nádejný podnikateľ musí prejsť časovo, administratívne a v podstate aj finančne náročným procesom založenia vlastnej firmy.

Dokumenty, zložky

Je pravda, že náležité postupy vedia zobrať človeku elán a možno ho dostať aj do štádia, v ktorom to vzdá. Obzvlášť vtedy, ak má záujem chytiť sa nejakej podnikateľskej príležitosti s časovým obmedzením. Alebo vtedy, ak potrebuje mať firmu zaregistrovanú pre DPH, ale daňový úrad by mu pridelil likvidne vysokú daňovú zábezpeku, nehovoriac o ďalšej časovej a byrokratickej náročnosti takejto registrácie.

V opačnom prípade môže o zalozenie sro požiadať odborníkov, ktorí sú častokrát aj sprostredkovateľmi predaja založených firiem.

V takomto prípade má teda podnikateľ na výber, či sa pustí do založenia novej obchodnej spoločnosti, alebo si v opačnom prípade nejakú kúpi.

Zamyslený, doláre

Čo je lepšie?

Ak sa zameriame na časové hľadisko, ale potom napríklad aj na spomenutú registráciu podnikateľského subjektu pre DPH, v týchto faktoroch je rozhodne lepšie firmu kúpiť.

V ponuke sa stretnete s ready made s.r.o., čo sú vlastne predzaložené spoločnosti s ručením obmedzeným pripravené na okamžitý a bezproblémový prevod obchodného podielu. Respektíve sú prichystané na predaj a podnikateľ s nimi môže rozbehnúť biznis v rámci možností- tým najrýchlejším spôsobom.

A jeho výhodou, ak sú tieto podnikateľské subjekty určené na predaj aj registrovaným platcom DPH. Čo by potom znamenalo v podstate nulové riziko pridelenia daňovej zábezpeky od úradu.